Szkolenia on-line w ramach programu „Rozwój Lokalny”

2020-04-06 | IRMiR

logotypy-NOR5-3-duzy

Od początku kwietnia 2020 r.  Instytut Rozwoju Miast i Regionów realizuje w formule zdalnej cykl szkoleń w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

Poniżej program szkoleń:

08.04.2020 – Narzędzia ustawy o rewitalizacji jako odpowiedź na kryzys centrów miast

09.04.2020 – Innowacyjne formy realizacji polityki mieszkaniowej

27.04.2020 – PPP jako narzędzie profesjonalizacji zarządzania miastem

28.04.2020 – Innowacyjne formy realizacji polityki mieszkaniowej – przestrzeń publiczna i społeczna

29.04.2020 – PPP jako narzędzie profesjonalizacji zarządzania miastem

30.04.2020 – Innowacyjne formy realizacji polityki mieszkaniowej – podwórkowe dylematy

06.05.2020 – Innowacyjne formy realizacji polityki mieszkaniowej

12.05.2020 – Narzędzia ustawy o rewitalizacji jako odpowiedź na kryzys centrów miast

25.05.2020 – Model mieszkalnictwa dostępnego w ramach gminnej polityki mieszkaniowej

27.05.2020 – Narzędzia poprawy efektywności procesu rewitalizacji

01.06.2020 – Zrównoważona gospodarka zielenią w mieście

03.06.2020 – Model mieszkalnictwa dostępnego w ramach gminnej polityki mieszkaniowej

09.06.2020 – Aktywna gospodarka zasobem nieruchomości gminy

15.06.2020 – Zrównoważona gospodarka zielenią w mieście

17.06.2020 – Narzędzia ustawy o rewitalizacji jako odpowiedź na kryzys centrów miast *** szkolenie przeniesione z 12.06.2020

19.06.2020 – Narzędzia poprawy efektywności procesu rewitalizacji

22.06.2020 – PPP jako narzędzie profesjonalizacji zarządzania miastem

23.06.2020 – Aktywna gospodarka zasobem nieruchomości gminy

24.06.2020 – PPP jako narzędzie profesjonalizacji zarządzania miastem

14.07.2020 – Innowacyjne formy realizacji polityki mieszkaniowej – przestrzeń publiczna i społeczna

15.07.2020 – Innowacyjne formy realizacji polityki mieszkaniowej – podwórkowe dylematy

17.07.2020 – Przekształcanie lokalnych programów rewitalizacji w gminne programy rewitalizacji

23.07.2020 – Elektromobilność w polskich miastach – wyzwania a rzeczywistość

24.07.2020 – Elektromobilność w polskich miastach – wyzwania a rzeczywistość

27.08.2020 – Sposoby realizacji polityki mieszkaniowej przez TBS

28.08.2020 – Społeczne Agencje Najmu jako narzędzie realizacji polityki mieszkaniowej

17.09.2020 – Ochrona zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – aspekty prawne

23.09.2020 – Bilansowanie terenów pod zabudowę na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

24.09.2020 – Ochrona zieleni w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – aspekty prawne

25.09.2020 – Polskie doświadczenia w PPP w wybranych sektorach: specyfika projektów i przykłady dobrych praktyk (PPP w mieszkalnictwie)

23.10.2020 – Gminny program rewitalizacji krok po kroku *** szkolenie przeniesione na 04.11.2020!!!

 

 

Załącznik bez tytułu 05677

***28.10.2020 – Czyste powietrze w mieście i ciepło w mieszkaniu – jak wprowadzać zmiany w ogrzewaniu kamienic przedwojennych, godz. 10.00-12.00

***28.10.2020 – Czyste powietrze w mieście i ciepło w mieszkaniu – jak wprowadzać zmiany w ogrzewaniu kamienic przedwojennych, godz. 13.00-15.00

***29.10.2020 – Czyste powietrze w mieście i ciepło w mieszkaniu – jak wprowadzać zmiany w ogrzewaniu kamienic przedwojennych,  godz. 10.00-12.00

***W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną wyniki badań rzeczywistych efektów i możliwych scenariuszy likwidacji pieców na paliwo stałe w przedwojennych kamienicach. 

Badania zrealizowane we wrocławskich kamienicach w ramach komponentu badawczego DiverCITY4, prowadzone przez Centrum Naukowe Zrównoważonego Kształtowania Środowiska Zbudowanego przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pozwoliły sformułować wnioski i rekomendacje dla działań mających na celu likwidację niskiej emisji związanej z ogrzewaniem budynków.

Podczas warsztatów zostaną upowszechnione wyniki badań realizowanych w ramach Inicjatywy bilateralnej Divercity 4, finansowanej ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021.
O Inicjatywie Divercity 4 więcej na stronie: www.divercity4.pl

 

 

W przypadku pytań w sprawie szkoleń prosimy o kontakt na adres bgoslicka@irmir.pl

 

Publikacje