Sukces GPR Olkusza

2018-02-09 | IRMiR

Wszystkie miejskie projekty unijne z zakresu Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza, sporządzonego w całości przez Zespół Planowania Przestrzennego i Komunikacji (S2) KIPPiM, otrzymały dofinansowanie zewnętrzne.

W różnych częściach miasta wykonanych zostanie 18 zadań z zakresu działań rewitalizacyjnych. Pierwsze prace w ramach projektów unijnych Olkusza mają ruszyć jeszcze w tym roku. Olkusz otrzymał dofinansowanie o wartości 26 154 849,95 złotych, co stanowi najwyższą w historii tego miasta kwotę uzyskaną w jednym naborze konkursowym.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI OLKUSZA NA LATA 2016-2026

<<< Więcej informacji >>>

Publikacje