Seminarium Urban Lab w Kielcach

2019-11-20 | IRMiR

W dniu 14.11.2019 r. w Kielcach odbyło się seminarium tematyczne dotyczące pilotażowego wdrażania laboratoriów miejskich w polskich miastach oraz mające na celu promocję idei urban labu. Organizatorem tego wydarzenia był Zakład B3 Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, którego pracownicy realizują projekt pn. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city”.

W seminarium wzięło udział ponad 70 uczestników, a dzięki temu, że odbyło się ono równolegle do Kongresu Polityki Miejskiej, umożliwiono zapoznanie się z ideą wdrażania urban labów wielu osobom pracującym m.in. w samorządach. Podczas pierwszej sesji – oprócz prezentacji rozbudowanego modelu urban labu adaptowanego pilotażowo w polskich miastach – przez pracowników IRMiR, koordynatorzy gdyńskiego oraz rzeszowskiego urban labu podzielili się z uczestnikami seminarium swoimi przemyśleniami dotyczącymi wdrażania tego instrumentu w ww. miastach oraz efektami podjętych działań.

Sesja druga była poświęcona doświadczeniom międzynarodowym, z którymi można było się zapoznać, dzięki zaproszonym ekspertom, którym byli Alex van Dulmen z Urban Mobility Lab Graz w Austrii oraz Sarhat Petrosyan z Urban Lab Erevan w Armenii, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z wdrażania urban labów w obu miastach i realizowanych w nich projektów. Trzeci z zaproszonych ekspertów – Bertil Bjork z STPLN LAB Malme w Szwecji – ze względu na chorobę ostatecznie nie dotarł do Kielc – ale dzięki przesłanej prezentacji i materiałom wideo, przykład tego laboratorium został zaprezentowany przez pracowników IRMiR.

Seminarium zakończyła ożywiona dyskusja na temat możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi laboratoriami, jak i na poziomie krajowym. Udział w seminarium był bezpłatny i finansowany w ramach ww. Projektu dzięki wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Seminarium_urban_lab_003
Seminarium_urban_lab_004
Seminarium_urban_lab_002
Seminarium_urban_lab_001

Publikacje