Seminarium online pt. Implementacja wyników badań naukowych na grunt polityk miejskich i interwencji miejskich

2021-09-21 | Jaromir Matulewicz

 

Zapraszamy na seminarium online pt. Implementacja wyników badań naukowych na grunt polityk miejskich i interwencji miejskich, które odbędzie w najbliższy poniedziałek 27 września o godz. 13:30.

Udział w wydarzeniu za pośrednictwem platformy ZOOM lub przeglądarki internetowej za pomocą linku: http://bityl.pl/fUFHV

Depopulacja większości miast w Polsce jest faktem, szereg z nich podlega kurczeniu się w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej.
Szereg badań i projektów naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych dostarczyło cennych danych na temat aktualnych problemów, z którymi mierzą się miasta. Największym wyzwaniem jest obecnie przełożenie wyników tych badań na konkretne rozwiązania, polityki miejskie i interwencje w miastach.
Dylemat ten spróbujemy rozstrzygnąć podczas naszego seminarium, razem czołowymi badaczami fenomenu kurczenia się!
Mamy przyjemność gościć Philippa Oswalta współautora międzynarodowego projektu „Shrinking Cities” (współredaktor publikacji „Atlas of Shrinking Cities” oraz „Shrinking cities: International research & Intervenions”), będzie z nami również Ilinca Păun Constantinescu, badaczka tego fenomenu w Rumunii (współautorka i redaktorka publikacji „Shrinking cities Romania: Research and Analysis & Responses and Interventions”), ponadto amerykańską perspektywę kurczenia się miast Rdzawego pasa przedstawi Terry Schwarz (dyrektorka Cleveland Urban Design Collaborative i Shrinking Cities Institute).

O trajektoriach kurczenia się, przyczynach i następstwach kurczenia się będziemy rozmawiać omawiając najnowsze wyniki projektu badawczego NewUrbPact. Przedstawimy państwu koncepcję wizję modelowego zmniejszania miasta, określonej jako „Festung miasto”. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami, w tym trylogii o miastach kurczących się:

Z przyjemnością informujemy o nowościach wydawniczych IRMIR. W sprzedaży ukazała się publikacja Bartłomieja Sroki „Dychotomia procesu urbanizacji, czyli rozlewanie miast kurczących się w kontekście systemu planowania przestrzennego”.
Autor zadaje pytanie czy urbanizacja w nowym tysiącleciu odróżnia się od linearnego procesu wzrostu towarzyszącego nam od doby rewolucji przemysłowej? T. Rieniets twierdzi, że XXI w. to „era przemiany demograficznej”, kurczenia się miast, które osadzone jest w szerszym procesie rozwoju. Depopulacja, „erozja miejskości” i rozlewanie się miast są głównymi wątkami podjętymi przez autora. Poszukuje on genezy erozji systemu planowania w Polsce, jego dualizmu, który umożliwił rozlewanie się zabudowy oraz wielowymiarowe kurczenie się miast. Próbuje określić jaka jest obecna funkcja planowania przestrzennego miast w warunkach ich powszechnego kurczenia się. Czy miasto kurczące się może być „restrukturyzowane” oddolnie? Odpowiedzi w formie rekomendacji, opracowanych na podstawie doświadczeń niemieckich poprzedza studium zjawiska kurczenia się miast w Polsce, poznanie uwarunkowań, skali i przebiegu tego fenomenu.

W ramach serii wydawniczej trylogii o miastach kurczących się dostępne są jeszcze dwie publikacje. Emilii Jaroszewskiej, „Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom”, będącej wnikliwą analizą upadku miast przemysłowych na przykładzie Wałbrzycha. Refleksję nad tym, czy istnieje miasto po mieście są tematem książki Mikołaja Gomółki „Postmiasto: strategie dla wyludniających się miast na przykładzie Bytomia”.

Zbieramy zapisy na zestawy trzech publikacji w promocyjnej cenie wraz z esejem „Festung miasto”, będącego modelowym Planem ogólnym miasta kurczącego się! Zachęcamy do lektury!

 

Publikacje