Rzeki lustrami miast – warsztaty na wodzie

2017-10-12 | IRMiR

7 września odbyła się kolejna edycja konferencji naukowo-samorządowych na temat śródlądowych dróg wodnych organizowanych od 2007 roku przez Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Żeglugę Bydgoską. Spotkania mają formę warsztatów prowadzonych podczas rejsów po Wiśle. W tym roku uczestnicy zostali zabrani w rejs Brdą i Wisłą z Bydgoszczy do Torunia.

Warsztaty pod hasłem „Woda lustrem miasta – waterfronty” koncentrowały się na rewitalizacji obszarów nadwodnych Bydgoszczy i Torunia oraz przykładach z innych miast nadwiślańskich. Była mowa o pojęciu waterfrontów, dobrych praktykach rewitalizacyjnych z Polski i Europy oraz o wpływie nadrzecznej infrastruktury na wizerunek miasta. Referat „Waterfronty jako zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne – montaże” wygłosiła dr Aleksandra Jadach-Sepioło, kierownik Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast IRM.

 

<<< Więcej informacji >>>

<<< Szczegółowy program warsztatów >>>

Publikacje