Rozpoczęcie realizacji projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city”

2019-03-18 | IRMiR

W efekcie trwających od prawie roku w naszym Instytucie prac nad stworzeniem koncepcji Urban Labu, który mógłby zostać wdrożony w polskich miastach, jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ostatnich dniach lutego br. została podpisana umowa z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pt. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city”.

Urban Lab w założeniu autorów tejże koncepcji to instrument współpracy miasta z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i NGO, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich. Zatem możemy mówić w tym przypadku zarówno o metodologii badań, o konkretnym miejscu w przestrzeni miasta, a także innowacyjnym środowisku, w którym będą projektowane, testowane, a także wdrażane i monitorowane rozwiązania służące mieszkańcom miast.

Warto nadmienić, że wspomniany projekt obejmuje jednocześnie pilotażowe wdrożenie Urban Labów w polskich miastach, a umowa na wdrożenie pierwszego z nich została już podpisana pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju i Miastem Gdynia (oficjalna informacja ze strony gdynia.pl). Wsparcie Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 pozwoli w ciągu najbliższych trzech lat zaadaptować wypracowaną w IRMiR koncepcję Urban Labu, w którym aktywnie będą identyfikowane potrzeby i problemy, a następnie poszukiwane innowacyjne sposoby ich rozwiązywania w otwartej formule dialogu i współpracy z mieszkańcami.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów będzie pełnił także rolę doradczą w tym projekcie i sprawował opiekę merytoryczną nad miastami, w których będzie realizowany projekt.

 

Publikacje