„Rewitalizacja” – nowy raport o stanie polskich miast

2019-05-31 | IRMiR

Wydany został najnowszy raport Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR „Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast” pod redakcją Wojciecha Jarczewskiego oraz Aleksandry Kułaczkowskiej, biorący pod lupę podejście samorządów gminnych do rewitalizacji.

Raport składa się z trzech części, z których pierwsza zawiera syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań oraz rekomendacje. Druga poświęcona jest monitoringowi programów rewitalizacji w polskich miastach, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Trzecia część, czyli „Spojrzenie w głąb”, ma charakter monograficzny i obejmuje zagadnienia, które były przedmiotem sesji tematycznych podczas V Kongresu Rewitalizacji „Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie” (2018 r.). W części tej podsumowano także doświadczenia zgromadzone przez miasta pilotażowe i modelowe w ramach prowadzonych projektów rewitalizacyjnych.
W Raporcie zebrane i przeanalizowane zostały wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowanie w gminnych programach rewitalizacji (GPR) oraz lokalnych programach rewitalizacji (LPR), wpisane do wykazów województw na dzień 31.07.2018r.

Województwa, w których wystąpił największy odsetek miast posiadających programy rewitalizacji, to województwa małopolskie (95,1%) i śląskie (87,3%), natomiast najmniejszy odsetek dotyczył województw podkarpackiego (55,1%) oraz pomorskiego (52.4%).

Raport dostępny na stronie OPM. Zapraszamy do lektury!

Publikacje