Relocation of Economic Activity

2018-05-28 | IRMiR

Na stronie wydawnictwa Springer ukazała się publikacja, podsumowująca projekt Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa pt. Procesy relokacji i ekspansji przestrzennej przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych, realizowany w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki, wydana pod redakcją dr Pawła Capika (Keele University) i dr Magdaleny Dej (KIPPiM). Pełny tytuł książki to Relocation of Economic Activity. Contemporary Theory and Practice in Local, Regional and Global Perspectives.

Publikacja przedstawia aktualne trendy związane z lokalizacją oraz relokacją działalności gospodarczej, analizując czynniki je determinujące oraz określając ich konsekwencje, zarówno w rozwiniętych, jak i rozwijających się gospodarkach Europy, Azji, czy Ameryki Łacińskiej.

Do współpracy nad książką zaproszeni zostali czołowi specjaliści z zakresu relokacji, między innymi z Niemiec, Holandii, Włoch, a także Polski. Publikację można zakupić na stronie wydawnictwa Springer.

Publikacje