Eksperci przygotowali rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej

2019-11-18 | Piotr Salata-Kochanowski

Przez ostatnie kilka miesięcy eksperci z całej Polski pracowali wspólnie w celu przygotowania i zredagowania rekomendowanego zakresu problemowego do krajowej polityki miejskiej (KPM), w tym wybór kluczowych problemów i ich priorytetyzacja. Uczestnicy w ramach prac zaproponowali rekomendowane działania, rozwiązania, które służyłyby rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów; wskazywali pola integracji z wybranymi politykami sektorowymi. Oprócz tego eksperci mieli za zadanie wskazać sposoby integracji KPM z regionalnymi i lokalnymi politykami miejskimi.

Prezentujemy Państwu raporty robocze, które są wynikiem prac grup eksperckich. Niebawem opublikowany zostanie finalny raport o polityce miejskiej w Polsce, który uzupełniony będzie o wnioski z dyskusji i komentarze przedstawione w trakcie Kongresu Polityki Miejskiej. 

Raport roboczy – Krajowa Polityka Miejska (zobacz)


 

Raport roboczy – Transport i mobilność miejska (zobacz)


 

Raport roboczy – Mieszkalnictwo (zobacz)


 

Raport roboczy – Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej (zobacz)


 

Raport roboczy – Środowisko i adaptacja do zmian klimatu (zobacz)

Publikacje