Publikacja w czasopiśmie z listy A

2018-01-16 | IRMiR

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja w czasopiśmie z listy A MNiSW współautorstwa naszej koleżanki Agnieszki Gajdy z zespołu OPM.

Artykuł dotyczy analizy czasoprzestrzennej lokalizacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Zespół autorski z UJ i KIPPiM wraz ze studentami geografii UJ analizował problem na podstawie badań z przestrzeni 20 lat, z odniesieniem do polityki śmieciowej z danego okresu. Wykorzystano również analizy GIS do wskazania miejsc o najwyższym prawdopodobieństwie zaśmiecenia.

Artykuł jest dostępny online.

Publikacje