Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

2018-11-13 | IRMiR

Rada ministrów rozpoczęła prace nad rozporządzeniem mającym na celu reorganizację Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, przeprowadzaną w trybie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), która polega na zmianie dotychczasowej nazwy, zmianie zakresu jego działania oraz zmianie ministra nadzorującego. Zmianie ulegnie również siedziba Instytutu. Prowadzone przez Instytut programy badawczo-rozwojowe w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej oraz rewitalizacji są obecnie dominującym obszarem działalności Instytutu. Zmiana podstawowej dziedziny działalności odpowiada na rosnące zapotrzebowanie administracji centralnej oraz lokalnej na wsparcie eksperckie w tym zakresie. Wśród realizowanych obecnie przez Instytut zadań na rzecz administracji rządowej 9 projektów dotyczy rozwoju regionalnego, natomiast 4 projekty dotyczą zagadnień z działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Projektowane rozporządzenie ma minimalny zakres oddziaływania, ograniczony do Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Więcej szczegółów o planowanej reorganizacji można znaleźć na stronie.

Publikacje