Programowanie rewitalizacji dla gmin w IRM

2017-09-14 | IRMiR

Program Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016-2023, Gminy Olkusz na lata 2016-2026, czy Miasta Malborka na lata 2017-2023 to przykłady tylko niektórych programów, które powstały w ostatnim czasie w Instytucie.

W latach 2016 oraz 2017 przyjętych zostało siedem gminnych programów rewitalizacji (GPR) oraz sześć lokalnych (LPR), które powstały dla gmin w województwach małopolskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim oraz śląskim. Zespoły z naszych zakładów niejednokrotnie wspierały także opracowanie innych programów, np. GPR Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025, czy LPR dla Miasta Oława na lata 2016-2023.

Większość programów powstała w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji oraz w Zakładzie Mieszkalnictwa i Odnowy Miast.

Publikacje