Program rewitalizacji w Suwałkach

2017-10-25 | IRMiR

 

Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017–2023, którego autorem jest Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast IRM, został jako pierwszy z województwa podlaskiego zatwierdzony przez Zarząd Województwa i wpisany na listę programów rewitalizacji realizowanych w Podlaskiem.

Po analizie społeczno-gospodarczej, przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Miasta w Suwałkach, wyznaczony został obszar rewitalizacji, obejmujący 151 ha, czyli 2,3 procent powierzchni miasta.

W ramach tworzenia programu przeprowadzone zostały szerokie konsultacje z mieszkańcami miasta, pozwalające na zamieszczenie w nim projektów, przyczyniające się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego i rozwiązania problemów społecznych rewitalizowanych obszarów miasta.

Warto nadmienić, że wszystkie inne programy skierowane zostały do poprawek.

 

<<< Więcej informacji >>>

 

Publikacje