Praca. Poszukiwani eksperci od transportu oraz gospodarki

2020-05-13 | IRMiR

Od 2016 roku w ramach działalności Instytutu Rozwoju Miast i Regionów funkcjonuje Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, którego celem jest wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi oraz optymalizowania polityki miejskiej na szczeblu krajowym i regionalnym poprzez dostarczanie wysokiej jakości wiedzy dotyczącej rozwoju miast i obszarów.

Ze względu na stale rozwijany zespół zajmujący się polityką miejską obecnie trwa nabór na stanowisko:

• kierownika/czki badań w obszarze: „Rozwój gospodarczy miast”;

• kierownika/czki badań w obszarze: „Transport i mobilność miejska”.

Publikacje