Pożegnanie Profesora Leszka Kałkowskiego

2020-08-06 | IRMiR

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dra hab. Leszka Kałkowskiego

długoletniego pracownika naukowego

Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie.

Odszedł znakomity naukowiec, wieloletni autor pionierskich
badań rynku nieruchomości w Polsce.


Rodzinie Zmarłego i bliskim

składamy wyrazy współczucia i szczerego żalu.

Pogrzeb prof. Kałkowskiego odbędzie się w dniu 10.08. o godzinie 10:20 na Cmentarzu Rakowickim


Dyrekcja i Pracownicy

Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie

Publikacje