Pożegnanie Profesora Jerzego Kozłowskiego

2019-02-18 | IRMiR

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł prof. dr hab. Jerzy Kozłowski. Profesor był współtwórcą i wieloletnim dyrektorem krakowskiego Oddziału Instytutu Kształtowania Środowiska (1974 – 1982), z którego wywodzi się obecny Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Prof. Jerzy Kozłowski był wyjątkowym autorytetem w dziedzinie urbanistyki i architektury o światowym zasięgu. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Publikacje