Pożegnanie Pana Jerzego Baścika

2019-05-23 | IRMiR

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, długoletniego pracownika Instytutu Pana Jerzego Baścika.

Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja IRMiR, koleżanki i koledzy.

Publikacje