Pożegnanie dra Marka Sitarskiego

2022-01-31 | Jaromir Matulewicz

Z głębokim żalem żegnamy

dra MARKA SITARSKIEGO

wieloletniego pracownika IRMiR (d. IGPiM),

badacza i eksperta w zakresie zarządzania zielenią

na terenach zurbanizowanych

Publikacje