Posiedzenie Kapituły konkursu Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią

2019-10-01 | IRMiR

W dniu 30.09.2019 r. w warszawskiej siedzibie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią. Celem spotkania było wyłonienie zwycięzców III edycji konkursu. Członkowie kapituły nie mieli łatwego zadania, wskazywali na wyrównany, wysoki poziom oraz ponadprzeciętne w skali kraju działania podejmowane przez część samorządów pretendujących do miana Lidera. Po długiej i niełatwej dyskusji udało się wyłonić 5 miast, którym na Kongresie Polityki Miejskiej w Kielcach w listopadzie 2019 r., zostaną wręczone wyróżnienia. Tam też szczegółowo omówione zostaną wyniki Konkursu.

Publikacje