Zmieniamy Wałbrzych

2017-08-21 | IRMiR

W Wałbrzychu rozpoczęto realizację oddolnych inicjatyw społecznych, które mają na celu poprawę jakości zamieszkania społeczności obszaru rewitalizacji. Do końca listopada 2017 roku na terenie sześciu podobszarów zostaną zrealizowane 23 inicjatywy mieszkańców. Do tej pory mieszkańcy między innymi wspólnie wykonali prace na rzecz poprawy przestrzeni wokół kamienic, odbyli spotkania sąsiedzkie (festyny, grille), zorganizowali konkurs na logo dzielnic.

Aktywność ta wiąże się z realizacją programu mikrograntów w ramach projektu pilotażowego w dziedzinie rewitalizacji – „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”, którego koncepcję opracował Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast. Obecnie Zakład zajmuje się doradztwem interdyscyplinarnym przy wdrażaniu tego projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Więcej informacji:
http://rewitalizacja.walbrzych.pl/lokalne-inicjatywy-ozywiaja-walbrzyskie-dzielnice/

Publikacje