PKN powołuje Przewodniczącego Komitetu Technicznego

2018-04-13 | IRMiR

Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej (B9) – Pan Zygmunt Tarchalski został ponownie powołany na funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 265 ds. Komunikacji Miejskiej oraz na członka Rady Sektorowej Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań.

Komitet ten zajmuje się nowelizacją i rewizją norm dotyczących taboru tramwajowego, a także bierze czynny udział we wszelkich pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Pan Tarchalski jest także członkiem Komitetu nr 1 ds. osób niepełnosprawnych, gdzie pracuje nad rozwiązaniami ułatwiającymi komunikację osób o ograniczonej mobilności, np. budową odpowiedniej infrastruktury dla wózków inwalidzkich, czy sygnalizacji świetlnej dla pieszych.

powolanie miniatura

Publikacje