Pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu NEWURBPACT

2019-01-21 | IRMiR

17 stycznia bieżącego roku, w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum projektu Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT). Rada Konsorcjum została powołana przez Partnerów Projektu w dniu 27 grudnia 2018 roku – na mocy Umowy Konsorcjum zawartej 18 grudnia 2017 roku. Jej zasadniczym zadaniem jest uzgadnianie i nadzorowanie wszystkich spraw związanych z działalnością Konsorcjum przy realizacji projektu NEWURBPACT (w tym kontrola postępów jego realizacji). Przewodniczącą Rady Konsorcjum wybrana została pani Anna Chylińska (Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju). W skład Rady powołani zostali również przedstawiciele Konsorcjantów – Uczelni Łazarskiego (prof. Igor Zachariasz – Kierownik Katedry Nauk o Administracji) oraz Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (Łukasz Sykała – Kierownik Zakładu Zarządzania Rozwojem Lokalnym). W pierwszym spotkaniu Rady uczestniczyli także: pani Maria Szwałko (Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju), kierownik projektu – dr Wojciech Jarczewski (Dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa) oraz pani Paulina Repeć, która z ramienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odpowiada za kontakty z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim organizacja prac Rady Konsorcjum i kwestie związane z zarządzaniem i monitoringiem projektu. Równocześnie uczestnicy spotkania dyskutowali o kluczowych wyzwaniach dla systemu planowania przestrzennego w Polsce – głównie w kontekście zachodzących procesów suburbanizacji (zwłaszcza niekontrolowanego rozpraszania zabudowy) i kurczenia się miast.

Posiedzenie Rady Konsorcjum (17.01.2019)

Projekt Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT) jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

 

 

Publikacje