Patronat IRMiR nad konferencją „Gospodarowanie Mieniem”

2020-10-06 | Wawa_IRMiR

Jakie są problemy i jak gminy mogą aktywnie zarządzać mieniem? Jakie są instrumenty wspierające i formy finansowania przedsięwzięć z tego zakresu? O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji „Gospodarowanie mieniem”.

27 PAŹDZIERNIKA 2020,
KONFERENCJA ON-LINE

Zarządzanie mieniem komunalnym powinno być efektywnym narzędziem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów. Tym bardziej, że istnieje wiele przykładów, że służy ono środowisku i jego ochronie. Skuteczne zarządzenia mieniem zapobiega degradacji danego obszaru środowiska, np. poprzez wdrażanie odpowiednich działań polegających na rewitalizacji czy właściwym planowaniu.

W wykonywaniu tych zadaniach pomaga wykorzystanie nowych technologii np. GIS i nowych formuł inwestycyjnych jak partnerstwo publiczno-prywatne. Łączą się z tym także kwestie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, przestrzegania zasad transparentności w zawieraniu wzajemnych zobowiązań w przedsięwzięciach realizowanych z udziałem kapitału prywatnego.

„Czas na finansowanie zwrotne programów rewitalizacji – nowe podejście do planowania inwestycji w gminnych programach rewitalizacji.” omówi – dr Aleksandra Jadach-Sepioło, zastępca Dyrektora IRMiR, a prezentację „Gospodarka nieruchomościami i gospodarowanie przestrzenią, czy efekt synergii jest możliwy? Studium Radomia” poprowadzi dr Piotr Fogel, kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej IRMiR.

Pełny program dostępny jest na https://gospodarowaniemieniem.abrys.pl

Publikacje