Otwarte dane miejskie tematem konferencji w Urban Lab Rzeszów

2020-10-15 | IRMiR

W budowaniu transparentności działań urzędu niebagatelne znaczenie ma udostępnianie różnym interesariuszom zbiorów danych miejskich. Dyskusja na temat tego, jakie wartości jeszcze niosą ze sobą udostępnione otwarte dane, podjęta została na konferencji „Otwarte Dane Miejskie w teorii i praktyce”. Konferencja zorganizowana przez Urban Lab Rzeszów, przy merytorycznym wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, odbyła się 9 października w formie hybrydowej. Składała się z 4 paneli tematycznych, podzielonych ze względu na grupy interesariuszy miejskich, które mogą czerpać korzyści z udostępniania miejskich danych:

  1. Korzyści otwierania danych miejskich dla samorządu
  2. Korzyści otwierania danych miejskich dla instytucji naukowych
  3. Korzyści otwierania danych dla biznesu
  4. Korzyści otwierania danych dla mieszkańców

Podczas spotkania poruszane były między innymi zagadnienia związane z technikami klasyfikowania i udostępniania danych, ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego w prawie polskim, praktycznym wykorzystaniem otwartych danych w nauce, czy Big Data. Przedstawione zostały także doświadczenia i wnioski Zespołu Tematycznego ds. Otwartych Danych Urban Lab Rzeszów.

Transmisja z całej konferencji dostępna była na profilu facebook UL Rzeszów oraz na stronie UL Rzeszów. W konferencji można było także uczestniczyć poprzez zadawanie pytań na czacie.

121090750_640170429978084_2211688965043917044_n
120926753_341755303822581_429125063417471755_n
121163740_828134324668178_2989697405979611016_n

logotypy ue

Publikacje