Ogłoszenie wyników III edycji konkursu Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią

2019-10-21 | IRMiR

Mamy zaszczyt poinformować, że tytuł Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią w 2019 r. kapituła konkursy przyznała następującym miastom: Gdańsk, Gliwice, Świdnica, Radzionków i Stary Sącz.

Wyniki tegorocznego konkursu pokazały, że mimo postępującej zapaści w jakiej znajduje się od lat polskie planowanie przestrzenne oraz braku wyczekiwanych rozwiązań systemowych w tym zakresie, część włodarzy miast prowadzi mądrą i odpowiedzialną gospodarkę przestrzenną. W III edycji konkursu kapituła szczególną uwagę przywiązywała do oceny sposobu gospodarowania przestrzenią poprzez ustalone kryteria:

  • realizowanej wizji rozwoju przestrzennego miasta;
  • partycypacji;
  • oszczędnego gospodarowania przestrzenią jako zasobem nieodnawialnym;
  • ochrony i wykorzystania zabytkowych fragmentów miasta i rewitalizacji.

Konkurs zorganizowany został przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów wspólnie ze Związkiem Miast Polskich.

Kapituła konkursu w dniu 30 września 2019 r. po niełatwej dyskusji i merytorycznym sporze zdecydowała ostatecznie, że tytuł Lidera III edycji konkursu w roku 2019 otrzymają:

  • w kategorii miast wojewódzkich – Gdańsk;
  • w kategorii miast na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich) – Gliwice;
  • w kategorii miast powiatowych – Świdnica;
  • w kategorii pozostałych miast – Radzionków i Stary Sącz.

Gratulujemy zwycięzcom, choć przyznać trzeba, że przy poważnym i odpowiedzialnym zaangażowaniu część samorządów w gospodarowanie przestrzenią, co wykazano w tegorocznym konkursie, utrzymanie tytułu Lidera w kolejnych edycjach nie będzie ani automatyczne, ani łatwe. Zdecydowana większość miast, która wzięła udział w konkursie stanowi już teraz bardzo silną konkurencję dla tegorocznych laureatów.

Ze wszystkimi Liderami spotkamy się już w listopadzie na Kongresie Polityki Miejskiej w Kielcach.

Publikacje