Ochrona drzew na terenach inwestycyjnych – szkolenia

2018-02-06 | IRMiR

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa organizuje w Warszawie kolejny cykl trzech szkoleń dla osób odpowiedzialnych za ochronę drzew na terenach inwestycyjnych. Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni.

I – szkolenie – 27 lutego – Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych
II – szkolenie – 20 marca – Projektowanie w otoczeniu drzew – Inżynieryjne metody i poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich
III – szkolenie – 20 kwietnia – Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym – Projekt Ochrony Drzew

Uczestnictwo we wszystkich trzech szkoleniach zakończone egzaminem gwarantuje otrzymanie Certyfikatu „Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”.

Formularze zgłoszeniowe:
Formularz – szkolenie I
Formularz – szkolenie II
Formularz – szkolenie III

Serdecznie zapraszamy

Publikacje