Inauguracja Obserwatorium Polityki Miejskiej

2016-07-08 | AKTY_Admin

Podczas IV Kongresu Rewitalizacji Miast odbyła się inauguracja Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM. Jego głównym celem jest generowanie oraz integrowanie wysokiej jakości wiedzy o miastach i ich rozwoju w kontekście 11 obszarów tematycznych, tj.: przestrzeni, rewitalizacji, gospodarki, zarządzania, partycypacji, mieszkalnictwa, demografii, transportu, inwestycji, środowiska oraz niskoemisyjności.
Ponadto, w ramach działań badawczych Obserwatorium wytwarzanych jest szereg innych produktów naukowych, w tym artykuły, monografie, studia miejskie itp. Działalność badawcza obejmuje również tworzenie i udostępnianie miejskich baz danych, w tym w ramach geoportalu OPM oraz tworzenie bibliografii z zakresu studiów miejskich i repozytorium dokumentów i innych materiałów związanych z rozwojem polskich miast.
W ramach projektu powstał portal obserwatorium.miasta.pl. Znajdziecie na nim Państwo oprócz cyklicznie publikowanych raportów również bibliotekę, zawierającą publikacje naukowe i inne dokumenty związane z miastami, geoportal oraz blog, gdzie będą publikowane felietony, opinie, wywiady oraz aktualności o miastach z Polski i z zagranicy.
opm_obserwatorium

Publikacje