Obserwatorium Polityki Miejskiej ze wsparciem Ministerstwa

2019-01-10 | Piotr Salata-Kochanowski

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zdecydowało się w ramach Pomocy Technicznej dofinansować do 2023 roku program badawczy Obserwatorium Polityki Miejskiej (OPM). Celem programu jest dostarczenie rzetelnej wiedzy i nowych danych na temat procesów rozwojowych polskich miast i miejskich obszarów funkcjonalnych potrzebnych do lepszego zarządzania i optymalizacji polityk rozwojowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Pierwszy cykl badań pilotażowych OPM pozwolił na dokonanie wstępnej diagnozy stanu rozwoju miast w poszczególnych obszarach tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej (KPM), wypracowanie propozycji operacjonalizacji celów szczegółowych KPM oraz pożądanego poziomu ich realizacji dla poszczególnych grup i kategorii miast, do roku 2023. Celem tego zadania jest także ciągłe wsparcie doradcze Ministerstwa, w szczególności departamentów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk miejskich.

Program rozwijany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia OPM KIPPiM składał będzie się z trzech, ściśle ze sobą powiązanych komponentów-działań:

  1. Badania monitoringowe rozwoju polskich miast w ujęciu funkcjonalnym;
  2. Integracja i udostępnianie danych;
  3. Upowszechnianie wiedzy, edukacja i wkład w debatę o polityce miejskiej w Polsce.

Publikacje