O Raporcie w sieci

2018-01-17 | IRMiR

Treść Raportu Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych odbija się echem na portalach o tematyce miejskiej i samorządowej. Uwaga mu poświęcana zdecydowanie wskazuje na to, że tematyka współpracy w MOF-ach jest ważna. Wnioski z Raportu na temat współpracy między samorządami zawarł w artykule m.in. Serwis Samorządowy.

Autor zwraca uwagę między innymi na problem integracji gmin, które ograniczają wzajemne uprzedzenia. Wyróżnia także informacje o zjawisku odklejania się ośrodków metropolitalnych od ich obszarów funkcjonalnych, motywach powiększania obszarów ZIT, czy kwestiach połączeń transportowych między miastami centralnymi a okolicznymi gminami. Oprócz tego wiele mediów lokalnych podjęło temat raportu w kontekście swoich aglomeracji.

Z kolei na portalu Transport Publiczny skupiono się na badaniach z raportu dotyczących dostępności i integracji transportu w MOF-ach.

Zobacz, gdzie jeszcze możesz przeczytać o Raporcie.

Publikacje