Wydawnictwo Naukowe KIPPiM na pierwszym wykazie MNiSW

2019-01-22 | IRMiR

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Jest to pierwsza wersja, obejmująca 536 pozycji, z których jedną zajmuje Wydawnictwo Naukowe Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. W przyszłości wykaz uzupełniany będzie przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 stycznia 2019 r.

Więcej o nowym wykazie

Publikacje