Nowy statut Instytutu

2018-05-16 | IRMiR

Minister Inwestycji i Rozwoju nadał 10 maja 2018 roku statut Krajowemu Instytutowi Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (Dz.Urz.MIiR poz. 18). Zarządzenie w tej sprawie wraz z tekstem samego statutu, będącym załącznikiem do Zarządzenia, jest już dostępne na stronie KIPPiM w Zakładce BIP oraz w Dzienniku Urzędowym MIiR.

 

Z dokumentem zapoznać można się także tutaj -> 
do zalacznika grafika

Publikacje