Nowy cykl szkoleń IRMiR w Programie „Rozwój lokalny”

2022-03-29 | Wawa_IRMiR

Rozpoczynamy szkolenia kompetencyjne dla uczestników Programu „Rozwój lokalny”.

Zakończyliśmy etap badania potrzeb szkoleniowych uczestników III etapu projektu. W ankietach miasta wskazywały najbardziej atrakcyjne tematy szkoleniowe, wspierające proces wdrażania Kompletnych Propozycji Projektów. Największym powodzeniem wśród miast cieszą się obecnie zagadnienia dotyczące terenów zielonych oraz błękitno-zielonej infrastruktury, a także problematyki dostępności, szczególnie istotnej w procesach rewitalizacji. Od tych tematów zaczynamy więc spotkania z miastami.

Gminy zgłaszały w ankietach najczęściej 2-3 osoby do objęcia szkoleniami, co spowodowało konieczność wydzielenia większych grup szkoleniowych, złożonych z przedstawicieli kilku samorządów. Zakładamy jednak, w przypadku zgłoszenia grupy nie mniejszej niż 10 osób z pojedynczego miasta, możliwość organizacji szkoleń stacjonarnych w siedzibie urzędu gminy.

Najczęstszą formą szkoleń wskazywanych przez miasta były spotkania zdalne, w związku z czym w pierwszej kolejności realizowane będą szkolenia w formule on-line (platforma Zoom lub ClickMeeting).

Pierwszy cykl szkoleń wraz z terminami wygląda następująco:

29.03.2022 r., godz. 10.00-14.00 – Planowanie przestrzenne w procesie rewitalizacji,

05.04.2022 r., godz. 10.00-14.00 – Planowanie przestrzenne w procesie rewitalizacji,

08.04.2022 r., godz. 11.00-15.00 – Gminny program rewitalizacji krok po kroku,

12.04.2022 r., godz. 10.00-14.00 – Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym,

14.04.2022r.,  godz. 10.00-14.00 – Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym,

15.04.2022 r., godz. 11.00-15.00 – Gminny program rewitalizacji krok po kroku,

25.04.2022 r., godz. 09.00-14.00 – Tereny zielone w rewitalizacji,

26.04.2022 r., godz. 09.00-14.00 – Tereny zielone w rewitalizacji,

16.05.2022 r., godz. 09.00-14.00 – Dostępność w rewitalizacji (szkolenie przeniesione z 29.04.2022 r.)

Szkolenia są powtarzane we wskazanych terminach.

Laureaci III etapu mieli możliwość zgłaszania się na szkolenia za pomocą ankiety rekrutacyjnej. W przypadku dodatkowych potrzeb związanych z dopisaniem się na szkolenia lub zmianą terminu, prosimy o kontakt z Violettą Drabik-Franiewską, e-mail: vdrabik-franiewska@irmir.pl

 

Publikacje