Nowe publikacje już dostępne

2018-07-31 | IRMiR

Wśród publikacji opracowanych i wydanych w ramach projektu POWER 2014-2020 Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I, pojawiły się podręczniki zrealizowane przez zespoły z Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Jeden z nich to „Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”, przedstawiający proces delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metody i rozwiązania przydatne przy prowadzeniu analizy i diagnozy kondycji gminy, stworzony pod kierownictwem Wojciecha Jarczewskiego. Ma stanowić wsparcie dla wszystkich podmiotów zajmujących się rewitalizacją w praktyce.

Kolejny to podręcznik „Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”, który powstał pod kierownictwem Doroty Szlenk-Dziubek oraz Magdaleny Miśkowiec. Omówiono w nim szeroko rolę partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym oraz zasady i metody prowadzenia zaawansowanego procesu konsultacji społecznych, wzbogacone o dobre praktyki. Przedstawiono także problemy we wdrażaniu partycypacji i sposoby ich rozwiązywania.

Publikacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Publikacje