Masowe wyburzenia – innowacyjne podejście do zarządzania wyludniającymi się miastami

2018-03-09 | IRMiR

O życiu i umieraniu miast decyduje demografia. To wiadomo. W PRL mieliśmy do czynienia z niemal nieprzerwanym procesem rozrostu miast. Miało to wiele dobrych i złych konsekwencji, jednakże w mentalności społecznej wytworzyła się dość mocna wiara, że wzrost jest dobry, a każde zmniejszenie – złe. Nie zostaliśmy przygotowani do akceptacji jakichkolwiek ograniczeń w tkance miejskiej. Przeciwnie. Obserwujemy przejawy silnego przekonania, że trzeba „ratować to, co istnieje” i bardzo powoli dojrzewamy do myśli, że można tylko: „chronić to, co warto”. Tak postępuje chirurg: by uratować rękę, musi niekiedy odjąć zmiażdżony palec, od którego mogłaby się zacząć gangrena. Podobnie – spodziewając się powodzi – wyznaczamy granice obszaru bronionego „za wszelką cenę”, godząc się jednocześnie na zalanie terenów mniej wartościowych lub obiektywnie nie do uratowania.

slask_artykul
Artykuł autorstwa Wojciecha Jarczewskiego opublikowany w najnowszym, lutowym numerze Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Śląsk”.

 

Publikacje