Lwowskie Forum Przedsiębiorczości

2018-11-26 | IRMiR

W dniu 15 listopada 2018 we Lwowie odbyło się Lwowskie Forum Przedsiębiorczości zorganizowane przez Instytut Miasta Urzędu Miasta Lwowa oraz Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Seminaria, sieciowanie, praca w grupach i wizyty studyjne we lwowskich przedsiębiorstwach wypełniły cały dzień blisko 100 małych i średnich przedsiębiorców ze Lwowa oraz zachodniej Ukrainy. Forum to jedno z działań mających na celu wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowane przez KIPPiM w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej dla Ukrainy.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

183A8516_zmniejszone
183A8548_zmniejszone
183A8549_zmniejszone
183A8564_zmniejszone

 

polska pomoc

Publikacje