Liderzy Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią nagrodzeni

2019-11-22 | IRMiR

14 listopada 2019 r., w trakcie Kongresu Polityki Miejskiej, w wypełnionej Sali Targów Kielce, w blasku fleszy i światłach kamer, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów miastom, które w III edycji konkursu uzyskały tytuł Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią.

Ekspresowo omówiono cel i przebieg prac nad wyłanianiem najlepszych spośród najlepszych. Skupiono się zaś na tym, co najważniejsze, a więc podkreśleniu czym poszczególne miasta wyróżniły się spośród innych, co przyczyniło się do przyznania im tytułu Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią.

Przypomnijmy tylko, że głównym materiałem, choć nie jedynym, podlegającym ocenie była ankieta, którą miasta startujące w konkursie zobowiązane były wypełnić. Była ona bardzo rozbudowana. Poruszane w niej zagadnienia związane były z szeroko pojmowanym gospodarowaniem przestrzenią, a nie tylko z planowaniem przestrzennym. Przy okazji analizowania ankiety weryfikowano odpowiedzi z działaniami miast oraz z treścią dokumentów planistycznych i strategicznych, które miasto opracowało i do których zobowiązane było wskazać linki (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, strategia rozwoju, lokalny program rewitalizacji, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowanie ekofizjograficzne, strategia smartcity itp.). Badano też zawartość strony internetowej urzędów pod kątem szeroko pojętej problematyki gospodarowania przestrzenią i udostępniania tej informacji mieszkańcom. Ważne dla oceniających było zbadanie, czy nie ma nieścisłości pomiędzy odpowiedziami w ankiecie a faktycznymi działaniami. Reasumując werdykt zapadł w oparciu o rozbudowane wypowiedzi miast, które zostały zweryfikowane w zakresie trafności realizowanych rozwiązań w odniesieniu do celów konkursu.

Każde z miast Liderów odebrało dyplom, na którym w dwóch zdaniach zapisano na czym, zdaniem kapituły konkursu polega wyjątkowość działań i co wyróżniło je spośród innych. I tak kapituła konkursu nagrodziła:

Gdańsk za: mądre, wszechstronne, trwające niezmiennie od wielu lat podejście do gospodarowania przestrzenią. Za dojrzałą i odpowiedzialną wizję rozwoju miasta wcielaną w życie i docenianą przez mieszkańców, inwestorów i turystów.

Gliwice za: odpowiedzialny, dalekowzroczny i konsekwentny rozwój przestrzenny miasta, które dzięki temu wyróżnia się piękną formą, funkcjonalnością współistniejących terenów oraz dobrze zorganizowanymi przestrzeniami publicznymi. Za gospodarowanie przestrzenią uwzględniające ochronę i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych i kulturowych.

Świdnicę za: trudną sztukę łączenia rozwoju przestrzennego miasta z poszanowaniem wartości historycznych i walorów przyrodniczych. Za umiejętność powiązania interesów różnorodnych grup mieszkańców, co umożliwia wzbogacanie przestrzeni publicznej i poprawę wizerunku miasta.

Stary Sącz za: za mądre, kreatywne i innowacyjne wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych miasta, w sposób rzadko charakteryzujący miasta małe. Za wizję rozwoju przestrzennego i jej realizację akceptowaną przez mieszkańców i turystów.

Radzionków za: pomysł i konsekwentne działanie w niełatwym okresie wyludniania się miasta. Za kształtowanie przestrzeni w sposób zapewniający podnoszenie komfortu życia mieszkańców, rozwój gospodarczy i poprawę jakości przestrzeni publicznych.

 

III edycja konkursu stała na bardzo wysokim poziomie, dzięki innym miastom. Na szczególną uwagę, co podkreślono w trakcie wręczania dyplomów zasługuje dorobek takich miast jak: Bydgoszcz, Poznań, Legnica, Tychy, Bytom, Zabrze. Krosno, Wałbrzych, Bełchatów, Radomsko, Piła, Kędzierzyn-Koźle, Jawor, Sulejówek, Czeladź.

IMG_20191114_105856
IMG_20191114_105820
DSC_0337
DSC_0333

Publikacje