Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami

2018-07-12 | IRMiR

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa organizuje w Warszawie 200-godzinny Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami. Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub ze średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do zarządzania powierzonymi nieruchomościami różnego typu, którym powierzono zadanie zarządzania nieruchomościami, bądź poszukują pracy w charakterze zarządcy lub administratora nieruchomości.
Po ukończeniu Kursu i odbyciu szkolenia praktycznego – absolwent uzyskuje tytuł „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości.

Początek Kursu 14 października 2018 r., a zakończenie 24 marca 2019 r.

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba KIPPiM w Warszawie przy ul. Targowej 45 – Praga Północ

<<< SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE >>>
<<< FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Zachęcamy do udziału

Publikacje