Nowa publikacja o urban labach (laboratoriach miejskich) już dostępna! Pobierz bezpłatny egzemplarz ze strony UrbanLab.net

2020-11-25 | IRMiR

Z przyjemnością informujemy, że na rynku wydawniczym ukazała się właśnie nowa publikacja zespołu IRMiR dotycząca funkcjonowania laboratoriów miejskich pt. „Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”.

Książka dostępna jest zarówno w wersji elektronicznej, którą można pobrać ze strony internetowej www.UrbanLab.net, jak i wersji drukowanej. Osoby zainteresowane wersją „hard copy” zapraszamy do kontaktu mailowego, jeśli chcielibyście otrzymać bezpłatny egzemplarz naszej książki.

W publikacji zaprezentowana została koncepcja urban labów wypracowana w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, która pilotażowo wdrażana jest poprzez otwarcie i funkcjonowanie Urban Lab Gdynia i Urban Lab Rzeszów. Koncepcja urban lab została opracowana przez zespół IRMiR w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe narzędzia wspomagające zarządzanie miastami, przy wykorzystaniu potencjałów różnych interesariuszy miejskich i przede wszystkim – przy czynnym udziale ich mieszkańców.

W opracowaniu opisane zostały dotychczasowe założenia teoretyczne funkcjonowania laboratoriów miejskich na świecie oraz przedstawiony model funkcjonowania urban labu wypracowany w IRMiR. Znajdziecie tam także zestaw wybranych dobrych praktyk zrealizowanych w różnych miastach na świecie, które mogą być inspiracją do rozwijania ciekawych projektów w laboratoriach miejskich. Warto także dodać, że jest to pierwsza publikacja w języku polskim, która w sposób kompleksowy traktuje funkcjonowanie urban labów.

Zgodnie z podstawowym założeniem, urban laby powinny przyczyniać się do budowania harmonijnej współpracy władz miasta z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami i poprzez wspólne wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy jakości życia w mieście. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się dla różnych grup interesariuszy miejskich wskazówką do tworzenia i rozwijania podobnego narzędzia.

Publikacja powstała w ramach realizowanego przez IRMiR projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”, który jest finansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

logotypy ue

Publikacje