Konkurs dla studenckich kół naukowych! Narzędziownik dla społeczności lokalnych

2022-02-08 | Wawa_IRMiR

Zapraszamy studenckie koła naukowe zainteresowane tematyką miejską do współpracy w tworzeniu treści pilotażowego internetowego przewodnika dla mieszkańców i wiadomościami o działaniach partycypacyjnych w polskich miastach.

Narzędziownik ma być internetową encyklopedią dla mieszkańców, zawierającą bazę wiedzy, jak mogą wpływać na przestrzeń miejską oraz na procesy zarządzania miastem (w formule wiki). Ma być to także platforma wymiany doświadczeń oraz możliwości komunikowania się pomiędzy mieszkańcami, społecznikami i aktywistami miejskimi.

Zapraszamy do zgłoszeń wszystkie studenckie koła naukowe, których członkowie są zainteresowani problematyką miejską. Oferujemy konkursową formułę współpracy przy tworzeniu nowoczesnej platformy. W okresie od marca do września 2022 r. uczestnicy konkursu będą rywalizować pod względem:

– liczby wprowadzonych haseł do narzędziownika (kompletne hasło powinno przedstawiać całość zagadnienia, opis nie powinien być krótszy niż 800 znaków);
– liczby odwiedzin zewnętrznych użytkowników na stronach poświęconych wprowadzonym hasłom,
– różnorodności wprowadzanych haseł w jak największej liczbie kategorii narzędziownika.

Dla sześciu kół naukowych, które osiągną łącznie najwyższe wyniki przewidzieliśmy środki w wysokości 7 tys. zł brutto.

IRMiR zapewni weryfikację merytoryczną lub uzupełnienie haseł cząstkowo wpisanych do narzędziownika oraz obsługę informatyczną narzędziownika. Dostęp dla autorów (m.in. urzędników miejskich, praktyków partycypacji oraz mieszkańców) oraz możliwość współtworzenia przez nich treści są kluczowym warunkiem powodzenia narzędziownika. W efekcie narzędzie będzie zawierać wykaz i klarowne wyjaśnienie najważniejszych pojęć, odnośniki do publikacji umożliwiające ich pobranie, przekierowanie do stron różnorodnych podmiotów i organizacji zajmujących się partycypacją społeczną oraz – co ważne – aktualności odnoszące się do procesu partycypacji społecznej. Założeniem pilotażowego projektu jest stworzenie platformy online, będącej pomocą i instruktażem do aktywnego uczestnictwa w życiu miejskim.

Zainteresowane studenckie koła naukowe prosimy o zgłoszenia na adres pdm@irmir.pl w terminie do 25 lutego 2022 r. Spotkanie informacyjne przewidujemy 21 lutego 2022 r. – zainteresowanych prosimy o rejestrację przez formularz dostępny w linku: https://www.survio.com/survey/d/Q5I5P6S8R9E4R2X7H.

Zgłoszenia powinny mieć formę listów motywacyjnych i zawierać informacje o dotychczasowej działalności studenckiego koła naukowego, jego profilu i tematach, które SKN planuje rozwijać w narzędziowniku. Zakres tematyczny (kategorie) narzędziownika jest bardzo szeroki. Obejmuje wszystkie obszary działalności samorządu lokalnego, w które mogą być zaangażowani mieszkańcy.

Publikacje