Konferencja Praga Odnova

2018-06-18 | IRMiR

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Praga ODNOVA, której celem jest otwarcie debaty publicznej o znaczeniu kontekstu architektonicznego, urbanistycznego i kulturowego Pragi, wypracowanie ram dla działań projektowych i artystycznych, które mają doprowadzić do ożywienia przestrzeni publicznej i gospodarki Pragi. Konferencja odbędzie się 19 czerwca w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Temat przewodni konferencji

W zwartej zabudowie Pragi Północ, dzielnicy o bogatej historii i unikatowym dziedzictwie kulturowym kontekst miejsca ma szczególne znaczenie. Jego odbicie powinno być widoczne w inwestycjach, działaniach społecznych i gospodarczych. Kontekst materialnego i niematerialnego dziedzictwa Pragi ma podwójne znaczenie. Przede wszystkim są to aspekty odnowy Pragi, społeczne, gospodarcze, przestrzenne i prawne uwarunkowania lokalne.
Nie mniej ważny jest klimat Pragi w innym znaczeniu. Dla architektów, urbanistów, artystów dziedzictwo i genius loci miejsca powinien być inspiracją do projektowania i wprowadzania zmian w przestrzeni, które będą bogactwo kulturowe Pragi podkreślać i wzmacniać.

• Wojciech Zabłocki, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ – „Wydobycie i odnowa przestrzeni na Pradze Północ”
• Jacek Grunt-Mejer, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji – „Przestrzeń publiczna w rewitalizacji”
• Michał Krasucki, Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy – „Park Kulturowy na Pradze-Północ szansą na zmianę oblicza dzielnicy”
• Dr Aleksandra Jadach – Sepioło, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – „Kontekst odnowy i odnowa kontekstu. Przykłady wizjonerskich zmian wizerunku dzielnic europejskich metropolii”
• Andrzej Brzozowy, Projekty Miejskie – „Rewitalizacja w Polsce AD 2018 i wnioski dla rewitalizacji warszawskiej Pragi”
• dr hab. Paweł Możdzyński, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW – „Kapitał kulturowy Pragi Północ. Próba diagnozy stanu obecnego”
• Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa –„Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”
• Dr. Ing. Agnieszka Cieśla, Politechnika Warszawska, podsumowanie konferencji i warsztatów – „IBA Warszawa: Inicjuj Badaj Aktywizuj” z ramienia Wydziału Geodezji i Kartografii PW
• Adam Lisiecki, Muzeum Warszawskiej Pragi – „Fenomen Pragi”.


Wstęp wolny. Do ważnej rejestracji wymagane jest przesłanie potwierdzenia udziału w spotkaniu na maila: ppn.rewitalizacja@um.warszawa.pl

19.06.2018 r., godz. 10:00
Muzeum Warszawskiej Pragi
ul. Targowa 50/52, Warszawa

 

Publikacje