Konferencja ONLINE „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania” w Urban Lab Gdynia

2020-11-30 | IRMiR

W dniach 1-2 grudnia odbędzie się konferencja „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania”, organizowana przez UrbanLab Gdynia. Podczas konferencji wybitni specjaliści przedstawią globalne trendy w obszarach zmiany klimatu i życia w mieście, starzenia się społeczeństwa, czy szeroko pojętej rezyliencji (odporności) miast, o której mówi się od niedawna także w kontekście pandemii COVID-19.

Pierwszego dnia konferencji w sesji tematycznej Jak wdrażać UrbanLaby w Polsce? (godz. 11:25 – 12:10) udział weźmie dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów – dr Wojciech Jarczewski, a także Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć, Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. Sesję zaś poprowadzi Martyna Obarska.

Ponadto, na konferencji wystąpią m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską Filip Springer, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Mariusz Sokołowicz, antropolog i społecznik dr hab. Kacper Pobłocki, ekspert samorządowy w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego Wojciech Kłosowski, czy także założycielka barcelońskiej organizacji Smilemundo Aleksandra Zemke.

W programie konferencji są także m.in. debata poświęcona odporności miast, sesje tematyczne z zakresu wdrażania idei urban labów w Polsce i tworzenia narzędzi do partycypacji społecznej, prezentacja dobrych praktyk otwierania danych, wystąpienia dotyczące tematyki zrównoważonego rozwoju i szeroko pojętego aktywizmu miejskiego, a także wystąpienia i dyskusje poświęcone architekturze wyboru, adaptacji miast do zmiany klimatu.

Zobacz program konferencji

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, konferencja będzie udostępniona w internecie za pomocą wybranych platform m.in. poprzez fanpage w portalu Facebook

Informacje o organizatorze:
UrbanLab Gdynia działa w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych, samodzielnej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni. To program ukierunkowany na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, włączając w niego środowisko naukowe i biznesowe. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu – Grupa Strategiczna, Zespoły Tematyczne, Inkubator Miejskich Innowacji, UrbanCafé oraz rozwiązania z zakresu technologii obywatelskich – składają się na diagnozowanie wyzwań i potrzeb oraz poszukiwanie innowacji społecznych.
Strona internetowa: https://urbanlab.gdynia.pl
Kontakt: urbanlab@lis.gdynia.pl

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

logotypy ue

Publikacje