Konferencja czasopisma Urban Development Issues

2017-10-24 | IRMiR

 

Instytut Rozwoju Miast wraz z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zorganizował 18 października międzynarodową konferencję Kwartalnika IRM Urban Development Issues, pt. East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited. Konferencja odbyła się w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Kampusie UJ i została otworzona przez Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast – dr Wojciecha Jarczewskiego. Jej głównym celem była integracja wokół czasopisma społeczności zajmującej się nauką o mieście.  Oprócz uczestników z Polski byli także uczestnicy z Austrii, Czech, Danii, Francji, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.

Poszczególne sesje dotyczyły różnorodnej problematyki rozwoju obszarów zurbanizowanych. Poruszane były kwestie dostępności usług w przestrzeni miejskiej, różne podejścia do zarządzania przestrzenią publiczną w mieście na przykładach z całego świata, czy bardziej ‘tradycyjne’ problemy występujące w miastach i ich współczesne rozwiązania.

We wtorek, dzień przed Konferencją, odbyła się fakultatywna wizyta terenowa dla uczestników w obrębie miasta Krakowa. Poruszone na niej zostały ważne kwestie kształtujące miasta, takie jak suburbanizacja, depopulacja, rewitalizacja, czy gentryfikacja.

 

<<< Więcej o Konferencji >>>

Publikacje