Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna – Poronin

2018-03-22 | IRMiR

II miejsce w konkursie na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną na zagospodarowanie terenu centralnego we wsi Poronin otrzymał projekt, wykonany przez pracowników KIPPiM – architektów krajobrazu – Annę Przeniczny (S2) i Mateusza Kuliga (S2) oraz architektkę Władysławę Kijewską.

Materiał graficzny projektu:

Plansza_1
Plansza_3

Idea projektu:

Głównym atutem projektowanego terenu jest malowniczy i kameralny charakter, który należało harmonijnie połączyć ze stworzeniem reprezentacyjnej, centrotwórczej przestrzeni dostępnej dla mieszkańców całej gminy oraz turystów. Z połączenia tych dwóch światów: otwartej przestrzeni publicznej oraz swobodnie ukształtowanej, zielonej części rekreacyjno-parkowej powstała główna oś projektu.

W celu uczytelnienia struktury teren zaprojektowano w oparciu o wyraźne osie kompozycyjne – otwierające widok na łańcuch górski oraz nawiązujące do rytmu istniejących budynków.

Ponadto, wprowadzono sekwencyjność zróżnicowanych charakterem wnętrz i zaprojektowano centralną przestrzeń sprzężoną, której elementem wspólnym jest woda i zieleń. Zaprojektowane otwarcia widokowe i układ komunikacji podkreślają wybitną rolę historycznego budynku Wańkówki, która oglądana stale z innych perspektyw, stanowi serce projektu. Projekt dopełniono propozycją programu społecznego, z różnymi scenariuszami użytkowania terenu oraz czytelnym strefowaniem funkcjonalnym. Teren otwarto, proponując nowe szlaki komunikacji wewnętrznej, zapewniono także możliwość kontynuacji ciągu pieszego w kierunku planowanego Aquaparku.

Publikacje