KIPPiM partnerem merytorycznym SGH i UJ w studiach podyplomowych „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”

2019-01-14 | IRMiR

Doświadczenie Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa stało się cennym uzupełnieniem i rozszerzeniem dotychczasowej oferty studiów podyplomowych „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”. Dzięki realizacji przez Instytut projektów doradczych dla miast pilotażowych (Bytom, Łódź, Wałbrzych) w zakresie rewitalizacji oraz miast uczestniczących w konkursie dotacji „Modelowa rewitalizacja miast” możliwe stało się włączenie do programu nowych wizyt studyjnych i studiów przypadku. W lutym 2019 r. rozpoczyna się V edycja, realizowanych w partnerstwie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński oraz Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

W związku z tym Instytut jako partner merytoryczny – obok obu znamienitych uczelni – zaprasza wszystkich zainteresowanych zarówno teoretycznym, jak i praktycznym wymiarem działań rewitalizacyjnych. Do początku lutego trwa rekrutacja pod linkiem.

Studia profesjonalnie przygotowują do realizacji projektów rewitalizacyjnych w latach 2018-2023. W latach 2015-2018 diametralnie zmieniły się warunki prowadzenia działań rewitalizacyjnych w Polsce. Cztery pierwsze edycje studiów zgromadziły grupę ponad 100 osób z całej Polski, wśród których byli prezydenci miast, urbaniści, architekci miejscy, koordynatorzy projektów rewitalizacyjnych z dużym doświadczeniem praktycznym, urzędnicy i radni miejscy, działacze organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy. Dzięki pilotażom w zakresie rewitalizacji i Modelowej Rewitalizacji Miast rozszerzyło się spektrum doświadczeń i rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w rewitalizacji. Na studiach można nauczyć się, jak ustawowo i pozaustawowo przygotować i wdrażać program rewitalizacji, prześledzić dobre praktyki i nauczyć się, jak uniknąć błędów, które popełnili inni.

Publikacje