Katowice gospodarzem Światowego Forum Miejskiego 2022

2019-05-22 | IRMiR

Jedna z największych konferencji ONZ – XI edycja Światowego Forum Miejskiego (WUF) w 2022 r. – odbędzie się w Katowicach. Informację o wyborze przekazała podsekretarz generalna ONZ oraz dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich UN-HABITAT – Maimunah Mohd Sharif.

Po zgłoszeniu przez Polskę miasta Katowice na kandydata na miejsce wydarzenia, Instytut Rozwoju Miast i Regionów wziął aktywny udział w opracowaniu merytorycznym aplikacji. Polska podczas WUF chce promować tematy związane ze zrównoważonym rozwojem przestrzennym, polityką miejską, mieszkalnictwem, czy spójnością terytorialną miast i regionów.

Katowice pokonały najpierw takie miasta, jak Warszawa, Poznań i Łódź, a potem w międzynarodowej selekcji Dortmund, Mexico City, czy Petersburg. Wśród powodów wygranej Katowic wskazać można dobrą infrastrukturę komunikacyjną, obecność zwartej i nowoczesnej przestrzeni konferencyjno-ekspozycyjnej w centrum miasta, czy  bogate doświadczenie w organizacji różnorodnych wydarzeń.

World Urban Forum to wydarzenie, które obywa się co dwa lata i zostało powołane przez ONZ do zbadania jednego z najważniejszych problemów współczesnego świata, czyli gwałtownej urbanizacji.  Pierwsza edycja odbyła się w 2002 r. w Nairobi, a gospodarzem dziesiątej w 2020 r. będzie Abu Zabi.

Publikacje