Karta Krakowska na I KPM

2017-10-23 | IRMiR

 

Podczas I Kongresu Polityki Miejskiej przyjęty został dokument – Karta Krakowska, sformułowany przy udziale Instytutu Rozwoju Miast, w którym zawarty został szereg rekomendacji dotyczących polityki miejskiej.

Zgodnie z nim, w wymiarze krajowym szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na politykę przestrzenną i pilne uchwalenie kodeksu urbanistyczno-budowlanego, politykę mieszkaniową, mobilność miejską i międzymiastową, ochronę środowiska i rewitalizację, a także rozwijanie instrumentów prawno-finansowych, umożliwiających prowadzenie skutecznych polityk rozwoju. W wymiarze regionalnym istotne jest skoncentrowanie na wykorzystaniu potencjałów miast i angażowaniu miast w przedsięwzięcia rozwojowe o znaczeniu regionalnym. Polityka miejska w wymiarze lokalnym natomiast powinna przede wszystkim być prowadzona w sposób zintegrowany – połączenie własnych diagnoz z narzędziami oferowanymi przez programy centralne i sektorowe – oraz uwzględniający rozwój całego obszaru funkcjonalnego miasta.

O I Kongresie Polityki Miejskiej można przeczytać także  na stronie Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM

<<< Więcej o Karcie Krakowskiej >>>

Publikacje