IRMiR pracuje nad koncepcją MetroLabu w ramach współpracy z GZM

2022-06-03 | IRMiR

Zespół Laboratorium Innowacji Miejskich – URBAN LAB (B3) rozpoczął prace nad stworzeniem koncepcji MetroLabu – metropolitalnego odpowiednika urban labu, który będzie wspierał Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM) w realizacji zadań poprawiających jakość życia mieszkańców Metropolii.

Ideą MetroLabu jest stworzenie narzędzia współpracy różnych grup interesariuszy miejskich w GZM – urzędników, naukowców, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Koncepcja MetroLabu opierać będzie się na koncepcji tworzenia urban labów wypracowanej w IRMiR, której pilotażowe wdrożenie odbyło się w latach 2019-2021 w Gdyni i w Rzeszowie.

MetroLab będzie miejskim laboratorium współpracy, otwartym na dialog o mieście oraz wspólne rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Będzie wspierać zadania Metropolii, m.in. w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, czy transportu. Ważna będzie współpraca z otoczeniem zewnętrznym, jak również integracja zadań w gminach.

W ramach współpracy odbyły się już 3 spotkania warsztatowe z przedstawicielami GZM oraz gminami i partnerami Metropolii.

MetroLab ma być częścią projektu „Otwarta Metropolia” i będzie testowane podczas Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum), które odbędzie się w dniach 26-30.06 br. w Katowicach.

 

Publikacje