IRMiR na 10. Ogólnopolskim Zjeździe Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej

2021-09-13 | Wawa_IRMiR

W dniach od 3 do 5 września 2021 r. w Łodzi miał miejsce 10. Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej. Zjazd zorganizowany został przez członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów z Łodzi. Z racji tego, że Zakład Komunikacji Miejskiej bada również wagony będące w posiadaniu przez stowarzyszenia zrzeszające pasjonatów tramwajów do udziału w Zlocie zaproszeni zostali przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

W spotkaniu udział wzięli panowie Wojciech Górnikiewicz oraz Jakub Tracz. Drugiego dnia Zjazdu Wojciech Górnikiewicz przedstawił zgromadzonym Zakład Komunikacji Miejskiej, prezentując jego historię oraz zadania wraz z omówieniem bieżącej działalności. Pokrótce przedstawiono podstawowe regulacje dotyczące warunków technicznych tramwajów obowiązujące w Polsce na tle przepisów obowiązujących w innych krajach europejskich. Ostatniego dnia – w dniu paneli dyskusyjnych – jedna z dyskusji z udziałem Wojciecha Górnikiewicza związana była z problematyką realizacji badań technicznych taboru zabytkowego i historycznego (taki co do zasady jest w posiadaniu stowarzyszeń zrzeszających fanów tramwajów).

Przedstawiciele stowarzyszeń ustalili, że gospodarzem kolejnego zlotu (prawdopodobnie jesienią 2022 roku) będzie warszawski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej (w przyszłym roku wypada dwusetna rocznica uruchomienia komunikacji miejskiej (w formie bliskiej tej, w jakiej znana jest współczesnym) w Warszawie). Wybranie Warszawy jako gospodarza kolejnego zjazdu sprawi, że również Zakład Komunikacji Miejskiej będzie mógł szerzej przedstawić swoją działalność tramwajowym hobbystom.

Publikacje