IRM z oceną A

2017-10-18 | IRMiR

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową polskich jednostek naukowych, w tym IRM za lata 2013-2016. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:
– osiągnięcia naukowe i twórcze,
– potencjał naukowy,
– praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
– pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

IRM pierwszy raz w swojej historii otrzymał ocenę A – wcześniej przez wiele lat otrzymywał ocenę B.

Wykaz kategorii naukowych jednostek naukowych

Publikacje