Instytut Rozwoju Miast i Regionów – nowa nazwa naszego Instytutu

2019-02-25 | IRMiR

Rada Ministrów (w Rozporządzeniu z dnia 8 lutego 2019 r.) zdecydowała, że od 1 marca 2019 r. będziemy nazywali się Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Jednocześnie dokonana zostaje zmiana organu nadzorującego – sprawować go będzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. W praktyce, z uwagi na kształt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dalej będzie to Minister Jerzy Kwieciński. Modyfikacji i rozszerzeniu ulega także zakres prowadzonej przez nas działalności – dodana zostaje polityka regionalna i polityka miejska. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka i mieszkalnictwo, a także badania i analizy techniczne dalej pozostają jednak ważnym obszarem naszych prac, co jednoznacznie zostało wskazane w Rozporządzeniu.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do doprowadzenia do tej zmiany – zarówno w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w Instytucie jak i w naszej Radzie Naukowej. Mam nadzieję, że ta zmiana pozwoli nam jeszcze lepiej służyć Polsce.

Wojciech Jarczewski
Dyrektor KIPPiM

Przechwytywanie

 

Publikacje